ผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

โลกและการเปลี่ยนแปลงG2604
National Geographic: The Story of Earth HD

โลกและการเปลี่ยนแปลงG1602
เอกภพ
การลำดับชั้นหิน
ปรากฏการณ์ทางธรณีวืทยาG2605
ธรณีภาคG3604
ธรณีภาคG3603

Posted in กิจกรรมนักเรียน | Leave a comment

ผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556

การโคจรของดาวเทียมรอบโลก และ ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

ดาวฤกษ์

สีอุณหภูมิความสว่างดาวฤกษ์

การโคจรของดาวเทียมรอบโลก

กล้องโทรทรรศน์อวกาศและสถานีอวกาศ

ดาวเทียมใช้สำรวจหาตำแหน่งบนโลก

Posted in กิจกรรมนักเรียน | Leave a comment

โลกและการเปลี่ยนแปลง ภาคเรียนที่ ๑/๕๖

การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคG2605

การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคG2603

โครงสร้างโลกG1606

กำเนิดโลก G1603

Posted in กิจกรรมนักเรียน | Leave a comment

ผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่๒/๕๕

ดาวฤกษ์1 (กลุ่ม๑-๖๐๑)
ดาวฤกษ์2 (กลุ่ม๒-๖๐๖
กำเนิดระบบสุริยะ (กลุ่ม๓-๖๐๒)
เทคโนโลยีอวกาศ1 (กลุ่ม๔-๖๐๖)

Posted in กิจกรรมนักเรียน | Leave a comment

ผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๕๕

การเกิดทวีป
ทดลองการเปลี่ยนแปลงของชั้นหิน
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา โดย601กลุ่ม3

ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา โดย604กลุ่ม3
ธรณีประวัติ โดย606กลุ่ม3
โลกและการเปลี่ยนแปลง โดย603กลุ่ม2
โครงสร้างโลก โดย602กลุ่ม1
โครงสร้างโลก โดย601กลุ่ม1

Posted in กิจกรรมนักเรียน | Leave a comment

การเกิดหิน

Posted in สร้างเสริม | Leave a comment

โครงสร้างโลกกับการเกิดทวีป

Posted in สร้างเสริม | Leave a comment

สัมพันธภาพแห่งชีวิต…(จาก…ม.มหิดล)

Posted in สร้างเสริม | Leave a comment

คำพ่อสอน

Posted in สร้างเสริม | Leave a comment

ดูดีดีว่ามีอะไร

Posted in นันทนาการ | Leave a comment