สารคดี ท่องจักรวาล

Posted in สารคดี | Leave a comment

ดาวฤกษ์

Posted in เสริมความรู้ | Leave a comment

Interstellarกับจิตนาการสุดขั้ว

Posted in บันเทิง | Leave a comment

ทฤษฎีสัมพัทธภาพฉบับเข้าใจง่าย

Posted in เสริมความรู้ | Leave a comment

สตีเฟน ฮอว์คิง กับคำถามสำคัญของเอกภพ

Posted in เสริมความรู้ | Leave a comment

The deepest

Posted in บันเทิง | Leave a comment

ผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

โลกและการเปลี่ยนแปลงG2604
โลกและการเปลี่ยนแปลงG1602
เอกภพ
การลำดับชั้นหิน
ปรากฏการณ์ทางธรณีวืทยาG2605
ธรณีภาคG3604
ธรณีภาคG3603

Posted in กิจกรรมนักเรียน | Leave a comment

ผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556

การโคจรของดาวเทียมรอบโลก และ ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
ดาวฤกษ์
สีอุณหภูมิความสว่างดาวฤกษ์
การโคจรของดาวเทียมรอบโลก
กล้องโทรทรรศน์อวกาศและสถานีอวกาศ
ดาวเทียมใช้สำรวจหาตำแหน่งบนโลก

Posted in กิจกรรมนักเรียน | Leave a comment

โลกและการเปลี่ยนแปลง ภาคเรียนที่ ๑/๕๖

การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคG2605
การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคG2603
โครงสร้างโลกG1606
กำเนิดโลก G1603

Posted in กิจกรรมนักเรียน | Leave a comment

ผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่๒/๕๕

ดาวฤกษ์1 (กลุ่ม๑-๖๐๑)
ดาวฤกษ์2 (กลุ่ม๒-๖๐๖
กำเนิดระบบสุริยะ (กลุ่ม๓-๖๐๒)
เทคโนโลยีอวกาศ1 (กลุ่ม๔-๖๐๖)

Posted in กิจกรรมนักเรียน | Leave a comment